درباره تک پنجره

شرکت تک پنجره تولید کننده پنجره دوجداره و الومینیوم در سرتاسر ایران و دارای قرارداد با ارگانهای دولتی و انبوه سازان و پیمانکاران میباشد در گروه تک پنجره دارای سرعت عمل بالا در ساخت و دقت در تولید خدمات خود را در دو نمایندگی کرج و تهران ارایه کرده این عملکرد با توجه به رزومه قوی در این صنعت و مشتریان دایمی خود محقق کرده است